Chúng tôi nỗ lực hết mình để làm giàu cho con người, đa dạng hoá sản phẩm cho hành tinh của tất cả mọi người.

Đối với chúng tôi, gắn bó với sự bền vững có nghĩa là định hình các hoạt động kinh doanh của chúng tôi phù hợp với bảo tồn môi trường tự nhiên, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và đổi mới theo hướng thân thiện với môi trường. Bước đầu thực hiện cam kết của mình đặt ra, chúng tôi đang thử thách bản thân bằng cách áp dụng mô hình thực hành CSR của Caroll.

Chương trình từ thiện

Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ côi, người khuyết tật và tài trợ học bổng cho các học sinh. Chúng tôi luôn vận động công nhân viên của mình tham gia tích cực các hoạt động xã hội, cùng nhau làm nên những thay đổi tích cực của đời sống con người.

Chương trình thực tập sinh:

Chúng tôi đưa ra nhiều cơ hội và tạo điều kiện thực tập cho các sinh viên từ nhiều trường khác nhau. Mỗi thực tập sinh được được một quản lý với nhiều năm kinh nghiệm đảm nhận, hướng dẫn làm sao có thể vận dụng lý thuyết học được vào thực tế, trang bị kỹ năng mềm và xây dựng một thái độ làm việc chuyên nghiệp trong suốt quá trình thực tập. Nếu hoàn thành tốt công việc, thực tập sinh sẽ được trao tặng chứng nhận và khen thưởng xứng đáng.

Đào tạo và Phát triển

Chúng tôi luôn đồng hành cùng ngành giáo dục để phát triển thế hệ tương lai. TCHEM hỗ trợ các trường đại học bằng cách tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển cho các học sinh, sinh viên. Các hoạt động như đào tạo về mảng sản phẩm, công nghệ mới, huấn luyện kỹ năng mềm, hướng nghiệp… được thay đổi theo nhịp phát triển của xã hội. Tất cả được thiết kế sao cho phù hợp để đáp ứng một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp từ nhiều trường đại học mỗi năm.

Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xã hội

  • Tài trợ nhiều hoạt động và chương trình của Cộng đồng doanh nghiệp xã hội bao gồm: tạo networking, ủng hộ khởi nghiệp và các cuộc thi khác nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội nhằm giảm thiểu tiêu cực trong xã hội.
  • Cố vấn, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệp cho các doanh nghiệp xã hội nhằm nâng cao năng lực quản lý và cải tiến hoạt động kinh doanh của họ có thể phát triển nhanh hơn và mang tác động tích cực đến xã hội.
  • Tham gia các hoạt động từ thiện thông qua tài trợ các doanh nghiệp xã hội giúp phát triển và thực hiện các chương trình công tác xã hội giúp đỡ người khuyết tật.