TCHEM là nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh hoá chất thương mại. Chúng tôi cung cấp tất cả các sản phẩm và dịch vụ hóa chất mới trên khắp Việt Nam và đóng một vai trò quan trọng giúp gia tăng giá trị cho khách hàng ở lĩnh vực công nghiệp. Sự bền vững của doanh nghiệp được chúng tôi đặt lên hàng đầu cho sứ mệnh, tầm nhìn và triết lý kinh doanh của mình. Không chỉ vì lợi ích của riêng ngành mà còn là vì lợi ích của cả cộng đồng, việc tập trung tạo ra chuỗi giá trị bền vững là trọng tâm cốt lõi của tất cả các mục tiêu chiến lược kinh doanh của chúng tôi về lâu dài. Mỗi một quy trình từ việc ra quyết định, chính sách đến kinh doanh đều phải phản ánh các khía cạnh khác nhau của tính bền vững và cùng các bên liên quan: nhân viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng ủng hộ, tuân thủ nghiêm ngặt. Đó là điều giúp bản sắc doanh nghiệp chúng tôi toả sáng hơn bao giờ hết.

Tất cả các hoạt động kinh doanh và giao dịch hàng ngày được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình, thủ công và ứng xử chính thức như sau:

  • Sự cân bằng của bền vững lâu dài giữa kinh tế, CSR và bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu;
  • Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp nhằm nâng cao ý thức và kỷ luật của toàn thể nhân viên, cư xử đúng mực và tiêu chuẩn hành vi hợp lý với mục tiêu bền vững của tổ chức và công chúng;
  • Dành nhiều ưu đãi và tạo điều kiện cho nhân viên doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xã hội tại địa phương và toàn cầu nhằm đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp phát triển bền vững.

Trách nhiệm với môi trường, cộng đồng xã hội, thượng tôn pháp luật, khách hàng và phúc lợi của nhân viên luôn là nguyên tắc của chúng tôi khi thực hiện tất cả các giao dịch kinh doanh, đàm phán và quản lý hợp tác.

Là thành viên của nhiều tổ chức hiệp hội, chúng tôi cùng nhau hỗ trợ sự phát triển bằng các sáng kiến ​​khác nhau, đồng thời thảo luận về các vấn đề bền vững với những doanh nghiệp trong ngành.