TCHEM– “TRUST TO SUCCESS”

Trust – Uy Tín: Uy tín là giá trị cốt lõi của chúng tôi. Uy Tín cho thấy chúng tôi có trách nhiệm và đáng tin. Chúng tôi xây dựng Uy Tín từ 4 yếu tố sau đây: Năng Lực, Hữu Ích, Cam Kết và Đạo Đức Kinh Doanh.

Capability – Năng Lực: chúng tôi có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và nguồn lực phù hợp để cung cấp cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ một cách hiệu quả nhất.

Helpfulness – Hữu Ích: chúng tôi quan tâm đến nhu cầu của khách hàng và đem đến những giải pháp có ích cho khách hàng.

Engagement – Cam Kết: chúng tôi luôn giữ lời hứa và sự cam kết về chất lượng cho các sản phẩm-dịch vụ của TCHEM.

Morality – Đạo Đức Kinh Doanh: chúng tôi hành xử theo Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử được xây dựng từ nền tảng Triết lý Kinh Doanh và các giá trị của TCHEM. Điều này giúp chúng tôi tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan (khách hàng, đối tác nhà cung ứng, nhân viên, cộng đồng và các bên quan tâm), và khuyến khích việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.