Team BOD nhà Tchem có một chuyến trekking nháp thật thành công để đưa mô hình này cho doanh nghiệp nhằm tăng gắn kết giữa các thành viên.

Đây sẽ là hoạt động trải nghiệm giúp mọi người có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Tchem sẽ tổ chức vào một ngày không xa cho hành trình này, nhất định sẽ để lại nhiều hoạt động và kỉ niệm ấn tượng.