Chúc mừng TCHEM vừa hoàn thành đạt 100% chương trình đánh giá hệ thống ISO9001_2015 do tổ chức quốc tế BSI đánh giá và chứng nhận!

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS), được sử dụng để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng và quy định.

Những năm gần đây, TCHEM phát triển mạnh mẽ về qui mô, mở rộng lĩnh vực hoạt động, dẫn đầu thị phần và tăng trưởng doanh thu bán hàng. Hệ thống quản trị chất lượng chính là chìa khóa giúp TCHEM đảm bảo làm khách hàng hài lòng, duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ một cách ổn định.

Đây là công sức và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên TCHEM. Có thể nói đây chính là hoạt động Teambuilding mang lại nhiều ý nghĩa nhất cho tập thể nhân viên. Họ cùng nhau học tập, làm việc nhóm, thể hiện tinh thần đoàn kết và tính chuyên nghiệp cao.

Thật tuyệt vời đội ngũ anh em TCHEM!