Keo dán nguội

Keo dán nguội

Keo dán nguội bao gồm hai thành phần, dựa trên nền cao su polychloroprene (CR), kết dính ở nhiệt độ phòng.

Keo dán nguội được sử dụng dán cao su đã lưu hóa với cao su lưu hóa, cao su đã lưu hóa với kim loại như cao su thiên nhiên (NR), cao su neoprene, cao su SBR, EPDM cho những sản phẩm bị hư hỏng mà có thể tái sử dụng như băng tải, lớp lót với thành kim loại…

Ảnh: Sản phẩm keo dán nguội ngành băng tải

Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp dòng sản phẩm chemitac A400/Chemitac H400, chuyên sử dụng để dán nguội, không chứa hàm lượng kim loại nặng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Keo dán cao su với kim loại                                      ​ Keo dán nóng

​ Keo dán Silicone với kim loại                                    ​ Keo dán cao su

​ Keo dán PU với kim loại

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved