Keo dán cao su với kim loại

Keo dán cao su với kim loại

Keo dán cao su với kim loại thường chứa các polymer halogen hóa tương thích, thấm ướt tốt và có khả năng phản ứng với thành phần cũng như thành phần hỗn hợp cao su được kết dính.

Chất kết mạng có mặt trong keo dán sẽ di chuyển hoặc phân tán vào giữa các lớp trong quá trình lưu hóa và hình thành liên kết hóa học giữa các lớp lại với nhau.

Ảnh: Nhà cung cấp keo dán chemitac/Dalton

Đặc tính:

  • Được thiết kế để kết dính cao su với kim loại.
  • Cung cấp đủ độ bám dính với kim loại (tùy thuộc vào ứng dụng, theo nguyên tắc chung là tính năng keo một lớp kém hơn so với 2 lớp).
  • Tạo ranh giới với môi trường ngoài để sản phẩm dùng được bền lâu do được gia cường trong quá trình ép khuôn.
  • Kháng nung nhiệt ở một số ứng dụng cụ thể.
  • Kháng xé nóng, tùy vào ứng dụng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Keo dán cao su                                                          ​ Keo dán nóng

​ Keo dán Silicone với kim loại                                    ​ Keo dán nguội

​ Keo dán PU với kim loại

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved