Chất xúc tiến ZMBT (MZ)

Chất xúc tiến ZMBT (MZ)

Không độc, tan trong dung dịch kiềm loãng, carbon disulfide, benzen, axeton, dichloromethane và ít tan trong chloroform, không tan trong cồn, carbon tetrachloride và ethyl acetate. 

Ứng dụng: Là một máy gia tốc nhanh cho cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và mủ cao su, nó có thể làm chất xúc tiến cho cao su butyl, cao su acrylonitril-butadiene và cao su EPDM, không độc, không gây màu, không rỉ và không thay đổi màu sắc trên sản phẩm, ,. Nó có hiệu quả tuyệt vời trong các sản phẩm cao su EPDM và cao su butyl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                    Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến nhanh                                             Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                          Chất xúc tiến HMT(H)

 Chất xúc tiến MBTS                                              Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                          Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                           Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                ​Chất xúc tiến DETU

 Chất xúc tiến DPTU (CA)                                       Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                           Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved