Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

Là chất xúc tiến thuộc họ dithiocarbamate

Thành phần hóa học là muối kim loại hoặc amine của dithiocarbamic acid. Đây là chất xúc tiến cực mạnh, tạo nên vận tốc kết mạng nhanh. Các chất phổ biến của loại này là zinc dimethyl dithiocarbamate (ZDMC) và zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC). Dithiocarbamates là các chất xúc tiến có thể hoạt động ở nhiệt độ thấp khoảng 100oC. Dithiocarbamates có thể dùng kết hợp với thiazoles hoặc sulphenamides trong sản xuất tấm EPDM.

ZDEC được sử dụng cho cao su NR, IR,BR, SBR, NBR, EMPM và latex. Chất xúc tiến nhanh cho cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, latex.

ZDEC thường được sử dụng như một chất xúc tiến thứ hai. Trong latex, kết quả tốt hơn thu được khi sử dụng kết hợp với các loại khác, như xúc tiến thiazole. Được sử dụng cho các loại sản phẩm cao su cán tráng, sản phẩm nhúng latex ,…

Hóa chất không độc hại, sử dụng cho sản compound trắng, màu và sản phẩm có độ trong suốt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                  ​ Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến nhanh                                            ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                          Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                                 Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến DPG (D)                                            Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                       Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                           ​ Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                        Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

 Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                      

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved