Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)

Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)

Bột trắng, có mùi nhẹ. Tan ít trong nước lạnh, dễ tan trong nước nóng. Tan ít trong ethanol ở nhiệt độ phòng, methanol, acid acetic và dầu. Không tan trong acetone, ether và chloroform.

Xúc tiến ETU thường dùng lưu hóa cho cao su CR, chlorosulfonated polyethylene, CHR, polyacrylate. Thích hợp cho hệ lưu hóa có sử dụng oxit kim loại. Chúng được sử dụng một mình hoặc với một chất xúc tiến khác để đảm bảo an toàn gia công với tính chất lưu hóa của sản phẩm, cải thiện độ bền kéo và giảm sự biến dạng dưới lực ép cơ học.

Khi sử dụng hóa chất này, người dùng phải đảm bảo để xa khỏi da và những nơi có thể dễ tổn thương, rửa lại bằng xà phòng và nước.

Ứng dụng: sử dùng cho các sản phẩm như cáp, dây quấn, băng tải, ống, giày cao su, giày đi mưa,…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                   Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                             ​ Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến MBT (M)                                           Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                               Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                            Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                                        Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                       ​ Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                           ​ Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved