Chất xúc tiến TBBS

Chất xúc tiến TBBS

Chất xúc tiến TBBS thuộc nhóm chất xúc tiến Sulfeamid, có thời gian tiền lưu hóa dài, mâm lưu hóa rộng nhưng không bằng nhà họ Thiazole, có nghĩa sản phẩm có tính kháng lão hóa kém hơn.

 

Ảnh: Chất xúc tiến TBBS

Một ưu điểm nổi bật của họ xúc tiến Sulfeamid, đó là tạo sự kết dính tốt giữa hỗn hợp cao su và sợi thép do đó là một thành phần chính trong đơn pha chế sản phẩm LỐP XE.

So với CBS thì TBBS có nhiều ưu điểm nổi bật hơn như:

CBS: Đảm bảo sự cân bằng tốt giữa an toàn lưu hóa sớm và vận tốc kết mạng.

TBBS: Làm chậm sự lưu hóa sớm tốt hơn CBS mà còn tạo nên cao su lưu hóa có mô-đun cao hơn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                            ​ Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                       ​ Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                     Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                         Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                      Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                     Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                         ​ Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                  Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                            

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved