Chất xúc tiến nhanh

Chất xúc tiến nhanh

Họ chất xúc tiến THIURAM bao gồm các chất xúc tiến điển hình như TMTM, TMTD. 

Nó ở dạng bột màu trắng hoặc hạt màu vàng nhạt, đặc trưng không mùi, không vị và tan trong các dung môi hữu cơ thông dụng như benzene, chloroform, cetone nhưng lại tan ít trong ether, cồn.

Ảnh: Chất xúc tiến nhanh TMTD cho cao su

Đặc trưng lưu hóa:

Là nhóm chất siêu xúc tiến (hoạt tính cao) cho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp ở nhiệt độ từ 100 – 120oC

Tốc độ lưu hóa cao và mâm lưu hóa hẹp

Thường sử dụng kết hợp với họ xúc tiến sulfenamidnhư CBS, TBBS…cho thời gian tiền lưu hóa vừa phải, kháng giảm cấp, mâm lưu hóa rộng và duy trì tính đàn hồi của vật liệu

Sự lưu hóa cao su của họ xúc tiến THIURAM yêu cầu phải có lưu huỳnh làm chất lưu hóa, nhưng có thể sử dụng lượng thấp hơn lượng bình thường, khi đó sản phẩm cao su lưu hóa sẽ có tính chất chịu nhiệt và chịu lão nổi bật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                 ​ Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                                    ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                        ​ Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                            ​ Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                         ​ Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                         Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                             ​ ​Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                      Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

 Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                          

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved