Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)

Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)

Chất xúc tiến NaMBT (SMBT) có tên hóa học là 2-Mercaptobenzothiazole Na-salt, là loại xúc tiến chính được sử dụng polymers, nhựa.

Ảnh: Chất xúc tiến NaMBT

- Dạng lỏng, màu vàng hoặc màu nâu
- Hàm lượng NaMBT (SMBT) khoảng 50.25 ± 1.25, chỉ số PH là 9.0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                    Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                              Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến MBT (M)                                          Chất xúc tiến HMT(H)

 Chất xúc tiến MBTS                                               Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                            Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                           Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                               ​         Chất xúc tiến DETU

 Chất xúc tiến DPTU (CA)                                       ​ Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

 Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                            Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved