Chất xúc tiến MBTS

Chất xúc tiến MBTS

Chất xúc tiến MBTS còn được viết tắt là DM là chất xúc tiến thông dụng trong hệ lưu hóa cao su.

MBTS là chất xúc tiến chính trong compound cao su, ít gây tự lưu cho cao su, mâm lưu hóa rộng, điều này có nghĩa sản phẩm kháng lão hóa nhiệt rất tốt.

Ảnh: Chất xúc tiến MBTS

Trước đây, người ta thường sử dụng MBT tuy nhiên MBT chỉ có tốc độ lưu hóa trung bình, mô-đun đàn hồi tương đối thấp và có khuynh hướng lưu hóa sớm trong gia công và tồn trữ hỗn hợp.

Do đó, người ta thay xúc tiến MBTS cho MBT do MBTS có nhiều ưu điểm hơn như:

- MBTS ̉tránh bị tự lưu sớm hơn

- MBTS cho tốc độ lưu hóa tốt hơn có nghĩa là năng suất cao hơn

- MBTS cho mật độ kết mạng tốt hơn nên tính năng cơ lý cũng cao hơn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                  Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                           ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                         Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                             Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến DPG (D)                                          Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                         Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                             ​ Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                      Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

 Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                         ​ Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved