Chất xúc tiến MBT(M)

Chất xúc tiến MBT(M)

Chất xúc tiến MBT(M) dạng bột hay hạt, vàng nhạt, vị đắng,có mùi đặc trưng. Chất xúc tiến MBT (M) thuộc nhóm ercaptobenzothiazole, có đặc trưng lưu hóa như sau:

Là nhóm chất xúc tiến có mức độ hoạt động phù hợp, thông dụng do đót gây tự lưu do thời do thời gian hoạt hóa ban đầu lớn.

Ảnh: Chất xúc tiến MBT(M)

Mâm lưu hóa rộng, sản phẩm kháng lão hóa nhiệt tốt và ít bị giảm cấp khi lưu hóa.

Tác dụng tăng hoạt mạnh cho chất gia tốc bazơ như DPG (thuộc nhóm guanidine) để trở thành hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cực mạnh.

Thường sử dụng kết hợp với các xúc tiến khác như Thiuram, sulfenamid…và trong cao su CR, có tác dụng trì hoãn lưu hóa.

Hàm lượng sử dụng còn tùy thuộc vào loại cao su, khoảng 0.5 – 1.5%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                    ​ Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến nhanh                                              ​ Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                                         Chất xúc tiến HMT(H)

 Chất xúc tiến MBTS                                                Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến DPG (D)                                             Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                            Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                ​ Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                         Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

 Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                        

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved