Chất xúc tiến HMT (H)

Chất xúc tiến HMT (H)

HMT có dạng tinh thể màu trắng. Dễ tan trong nước, dễ cháy, khó tan trong aether, dầu aromatic. 

Chất xúc tiến HMT được xem như một loại xúc tiến thứ hai khi được dùng với hệ thiazoles, thiurams và dithiocarbamates. Việc sử dụng HMT đặc biệt tốt hơn cho hợp chất cao su có sử dụng đất sét và silica.
Những chất xúc tiến họ amine như HMT làm cho phức kẽm và axit béo dễ hòa tan. Khi sử dụng một xúc tiến thiazole với HMT, sự cháy sẽ bị trì hoãn mà không ảnh hưởng đến thời gian lưu hóa cuối cùng.
- HMT có tính nhạy nhiệt nên nó được thêm vào cuối cùng trong quá trình cán luyện, cùng với lưu huỳnh và hệ xúc tiến.
- Sử dụng HMT giúp tăng mô đun, độ bền kéo, trong khi độ giãn dài khi đứt lại giảm. Hiệu ứng này được tăng lên do hiệu quả xúc tiến của HMT.
- HMT không có tác dụng nhuộm. Tuy nhiên, do phản ứng với resorcinol, compound cao su có màu sáng sẽ chuyển đậm hơn.. - - Điều này có thể được khắc phục bằng cách thêm titanium dioxide.
- HMT phù hợp cho tất cả các loại cao su (NR, SBR, NBR) trừ cao su silicone.
Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất lốp radial, các compound với sợi và cước (làm từ kim loại hoặc thủy tinh).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                   Chất xúc tiến CBS

 Chất xúc tiến nhanh                                            ​ Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến MBT (M)                                          Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

​ Chất xúc tiến MBTS                                              Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến DPG (D)                                           Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                          Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                               ​Chất xúc tiến DETU

 Chất xúc tiến DPTU (CA)                                       Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                            ​ 

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved