Chất xúc tiến DPTU (CA)

Chất xúc tiến DPTU (CA)

Chất xúc tiến DPTU (CA) là chất xúc tiến N-N’-diphenylthiourea, là loại xúc tiến chính được sử dụng trong cao su thiên nhiên và cao su CR cho ứng dụng các sản phẩm như màng hơi bladder, dây cáp, giày, ngành lốp xe…

Ảnh: Chất xúc tiến DPTU (CA)

  • Dạng bột hoặc dạng hạt hoặc bột phủ dầu, màu trắng xám
  • Là chất xúc tiến chính nhanh với hàm lượng zinc oxide yêu cầu
  • Sản phẩm sau khi lưu hóa sẽ cải thiện tính dai, độ bền kéo và độ mỏi
  • Kháng cháy, tính độc hại thấp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                     ​ Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                               ​ Chất xúc tiến TBBS

 Chất xúc tiến MBT (M)                                             Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                                 Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến DPG (D)                                              Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                            Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                                ​ Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                                         ​ Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                            

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved