Chất xúc tiến DPG (D)

Chất xúc tiến DPG (D)

Về chất xúc tiến guanidine, hai loại chính là DPG và di-o-tolyl guanidine (DOTG).

Guanidine tạo nên vận tốc lưu hóa chậm nên hiếm khi được sử dụng như chất xúc tiến chính, chúng chỉ phù hợp kết mạng các chi tiết có mặt cắt ngang lớn, nhưng là chất xúc tiến tương đối an toàn về mặt gia công.

Ứng dụng chính của chúng là chất trợ xúc tiến trong các hỗn hợp NR hoặc SBR được xúc tiến bằng thiazole hoặc suphenamide. Trong các hỗn hợp chứa silica, DPG được sử dụng như chất hoạt hóa kết mạng, hấp phụ ưu tiên lên bề mặt silica có tính axit, vì vậy tránh sự mất hoạt tính của hệ kết mạng. Ngoài ra, DPG hỗ trợ cho sự tương thích của hỗn hợp silica/vật liệu đàn hồi, vì vậy cải thiện sự phân tán và tình trạng gia công.

- DPG không độc hại, nhưng dễ gây kích ứng với da. Tan trong benzene, toluene, chloroform, ethanol, acetone, ethyl acetate, không tan trong nước và dầu.

- DPG an toàn gia công. Đối với những sản phẩm sáng màu, nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng biến màu. Ngoài ra, DPG không được khuyến nghị sử dụng trong các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                    Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                             ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                           Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                               Chất xúc tiến DOTG

 Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                                        Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                           Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                               Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                        Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                            

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved