Chất xúc tiến CBS

Chất xúc tiến CBS

Chất xúc tiến CBS còn được viết tắt là Cz là chất xúc tiến thông dụng trong hệ lưu hóa cao su.

Chất xúc tiến CBS ở dạng bột hoặc màu trắng hơi vàng (màu kem). Có tỷ trọng khoảng 1.27 – 1.3 g/cm3, nhiệt độ nóng chảy Tonc> 95oC và có vị đắng. CBS tan trong các dung môi hữu cơ thông dụng nhưng không tan trong nước. Tính ổn định thích hợp ở điều kiện tồn trữ bình thường.

Ảnh: Chất xúc tiến CBS

Đặc trưng lưu hóa như sau:

- Là nhóm chất xúc tiến nhanh, an toàn, tác dụng chậm ở thời gian đầu, sau đó hoạt động mạnh mẽ, ít gây hiện tượng tự lưu.

- Thời gian tiền lưu hóa dài, tốc độ lưu hóa nhanh và mâm lưu hóa rộng.

- Sản phẩm có cơ tính cao nhưng tính kháng lão hóa nhiệt thua xúc tiến Mercapto.

- Thường sử dụng một mình hay kết hợp với họ xúc tiến Thiuram. Và trong cao su NBR, có tác dụng trì hoãn lưu hóa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến trong cao su                                  Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

 Chất xúc tiến nhanh                                            ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                          Chất xúc tiến HMT(H)

 Chất xúc tiến MBTS                                              Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                          Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                         Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                             ​ Chất xúc tiến DETU

 Chất xúc tiến DPTU (CA)                                     ​ Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

 Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                          Chất xúc tiến ZDEC (EZ)

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved