Chất xúc tiến

Chất xúc tiến

Chất xúc tiến là chất hữu cơ có tác dụng tăng tốc độ lưu hóa cao su và được sử dụng với một lượng nhỏ.

Mục đích và vai trò của chất xúc tiến sử dụng trong đơn pha chế cao su rất quan trọng:

Ảnh: Chất xúc tiến trong cao su

Giảm nhiệt độ lưu hóa (giảm năng lượng nhiệt cần cung cấp cho quá trình lưu hóa).

Tăng vận tốc quá trình lưu hóa (tăng năng suất).

Tạo cho cao su lưu hóa có cấu trúc mạng lưới phân bố đồng đều (tăng tính năng cơ lý của sản phẩm).

Tuy nhiên, lựa chọn chất xúc tiến lưu hóa cho một hỗn hợp cao su phải thõa mãn các yếu tố sau:

- Không gây hiện tượng tự lưu trong các công đoạn gia công.

- Có dải lưu hóa tối ưu rộng (dải lưu hóa là khoảng thời gian mà không làm thay đổi nhiều tính năng của sản phẩm).

- Có hoạt tính trễ để đảm bảo sự lưu hóa đồng đều từ trong ra ngoài của sản phẩm.

- Kháng lão hóa và môi trường tốt.

- Không có tính độc hại cho con người.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất xúc tiến ZDEC (EZ)                                     ​   Chất xúc tiến CBS

​ Chất xúc tiến nhanh                                             ​ Chất xúc tiến TBBS

​ Chất xúc tiến MBT (M)                                           Chất xúc tiến HMT(H)

​ Chất xúc tiến MBTS                                               Chất xúc tiến DOTG

​ Chất xúc tiến DPG (D)                                            Chất xúc tiến PX (ZEPC/ZnEPDC)​

 Chất xúc tiến TDEC ETU (Na-22)​                           Chất xúc tiến ZMBT (MZ)         

 ​Chất xúc tiến NaMBT (SMBT)                               Chất xúc tiến DETU

​ Chất xúc tiến DPTU (CA)                                        Chất xúc tiến ZDBC (BZ)

​ Chất xúc tiến ZBEC (ZBCD/ZTC)                         

 

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved