Phụ gia thoát khuôn nội cho cao su silicone

Phụ gia thoát khuôn nội cho cao su silicone

Khi gia công sản phẩm cao su trên khuôn, do cấu trúc bề mặt của khuôn luôn có những mao quản tạo lực hút nên sản phẩm sau khi hoàn thành luôn có xu hướng dính chặt vào khuôn và không lấy ra được

Do đó phải sử dụng chất chống dính khuôn hay phụ gia thoát khuôn để tách vật liệu ra khỏi khuôn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này giúp giai đoạn hoàn tất sản phẩm nhanh hơn và giảm các khuyết điểm trên bề mặt của sản phẩm.

Ảnh: Sản phẩm cao su silicone cho ngành kỹ thuật

Phụ gia thoát khuôn có nghĩa là chất chống dính nội, được cho vào giai đoạn đầu khi trộn hợp với vật liệu. Sau khi lưu hóa, vật liệu sẽ trở nên ít dính và dễ dàng thoát khuôn hơn. Phụ gia thoát khuôn nội khi được sử dụng sẽ không ảnh hưởng cho sản phẩm hay khuôn, vì vậy mà năng suất sản xuất cao. Trong khi đó, chống dính bên ngoài đòi hỏi nhiều kỹ thuật thao tác cao.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

 Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone                                        

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved