Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone

Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone

Để đạt được những tính chất tốt nhất, hầu hết các chi tiết cao su silicone tạo thành sau khi kết mạng với peroxide cần được tiếp tục cho vào lò nung (lò sấy) để tiến hành post cure.

Quá trình này giúp loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm phụ do phân hủy peroxide cũng như các chất dễ bay hơi. Bình thường, quá trình post cure được thực hiện trong một lò nung tuần hoàn không khí từ 2 tới 4 giờ ở 200oC.Tuy nhiên, sản phẩm cao su silicone có xu hướng bị ngả vàng, là do bản thân hỗn hợp silicone có một số thành phần nhạy nhiệt. 

Ảnh: Sản phẩm cao su silicone trong ngành y tế

Để chống lại sự ngả vàng,có thể sử dụng thêm phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone, với hàm lượng sử dụng khoảng 1.0 – 3.0% và được cho vào giai đoạn đầu khi trộn hợp với vật liệu trên thiết bị gia công. Sản phẩm sau khi thêm phụ gia sẽ giảm hiện tượng ngả vàng trong quá trình post cure mà vẫn duy trì được tính năng sử dụng của sản phẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

​ Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved