Phụ gia chống mốc trắng cho cao su silicone (anti-blooming)

Phụ gia chống mốc trắng cho cao su silicone (anti-blooming)

Blooming hay còn gọi là hiện tượng phun sương và sau một thời gian, khi quan sát trên bề mặt của sản phẩm thường bị nổi mốc trắng.

Ảnh: Sản phẩm cao su silicone cho đồ bơi

Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng Blooming như sau:

  • Hàm lượng chất kết mạng vượt quá giới hạn độ ta cho phép
  • Chất xúc tiến/chất trợ xúc tiến vượt qua giới hạn cho phép
  • Chất trì hoãn lưu hóa vượt qua giới hạn cho phép
  • Dầu hóa dẻo không tương hợp
  • Chế độ lưu hóa không phù hợp
  • Gia công không phù hợp

Để cải thiện chống lại hiện tượng Blooming, có thể sử dụng thêm phụ gia chống mốc trắng. Phụ gia được cho vào giai đoạn đầu khi trộn hợp với vật liệu trên máy gia công nhằm cải thiện độ phân tán của hóa chất và giúp hóa chất tan tốt hơn trong vật liệu mà không ảnh hưởng đến đến tính năng của sản phẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

​ Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone   

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved