Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Không giống như các loại cao su khác, cấu trúc cao su silicone có mạch chính là một chuỗi các nguyên tử Si và O sắp xếp xen kẽ luân phiên nhau.

Liên kết Si-O là liên kết hóa học bền, so với liên kết C-C thì liên kết Si-O dài hơn và bền hơn. Điều này giải thích cho khả năng chịu nhiệt rất tốt của cao su silicone và khoảng nhiệt độ chịu được 200 – 225oC. Tuy nhiên, một số sản phẩm silicone yêu cầu khả năng chịu nhiệt độ cao hơn khoảng 250 – 300oC, do đó phải sử dụng thêm phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone.

Ảnh: Phụ gia chịu nhiệt

Phụ gia chịu nhiệt ở dạng paste, với hàm lượng sử dụng khoảng 1.0 – 3.0% và được cho vào giai đoạn đầu khi trộn hợp với vật liệu trên thiết bị gia công. Sản phẩm sau khi thêm phụ gia sẽ cải thiện đáng kế vể khả năng chịu nhiệt lên khoảng 25 – 30oC mà vẫn duy trì được tính năng sử dụng của sản phẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

​ Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO                     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved