Chất Lưu Hóa Platinum cho cao su silicone (Pt Catalyst)

Chất Lưu Hóa Platinum cho cao su silicone (Pt Catalyst)

Cơ chế phản ứng :

Trong suốt quá trình phản ứng bằng xúc tác Pt, nhóm Si-H sẽ phản ứng với nhóm Vinyl của mạch Polymer để tạo ra mạng Polymer 3 chiều có tính chất đàn hồi.

Ưu điểm :

 • Phản ứng lưu hóa hay kế mạng bằng xúc tác Pt hầu như không tạo ra sản phẩm phụ, giúp sản phẩm sau phản ứng an toàn cho người sử dụng, đáp ứng các yêu cầu trong thực phẩm và y tế.
 • Sản phẩm cao su silicone lưu hóa có độ kháng xé rách cao, độ đàn hồi cao cao, không bị hóa mốc trắng.

Sản phẩm :

Chất xúc tác Pt thường được sản xuất ở 2 thành phần.

 1. Phần có chứa tác nhân lưu hóa Pt :
 • Tên thương mại : SH0003A
 • Hàm lượng sử dụng : 1%
 • Nhiệt độ sử dụng : 120oC
 1. Phần chứa chất nối mạch (Cross-linker)
 • Tên thương mại: SH0002B
 • Hàm lượng sử dụng: 1%
 • Nhiệt độ sử dụng: 120oC

Cách sử dụng :

 • Lưu ý: tránh cho compound cao su sau khi cán với xúc tác Pt hoặc xúc tác Pt tiếp xúc với các hoạt chất có chứa lưu huỳnh, nitơ và phốt pho.
 • Compound silicone nên cán qua trục trước khi cán với xúc tác Pt.
 • Cán compound silicone với xúc tác SH0003A (phần có chứ Pt) trước, sau khi hỗn hợp đã được cán đều thì thực hiện cán tiếp với  xúc tác SH0002A. Hoặc có thể cán xúc tác SH0003A với một phần silicone và xúc tác SH0002A với một phần silicone khác, sau đó cán trộn hai hỗn hợp này với nhau.
 • Lưu ý không cán trực tiếp SH0003A và xúc tác SH0002B với nhau.
 • Compound silicone sau khi được cán với xúc tác nên đem lưu hóa càng sớm càng tốt để tránh quá trình nhiễm bẩn do hệ xúc tác Pt rất nhạy với môi trường.
 • Cần vệ sinh máy cán hai trục trước khi cán trộn silicone với xúc tác Pt, để tránh quá trình bị nhiễm bẩn với các tạp chất khác.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

​ Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved