Chất Lưu Hóa Peroxide

Chất Lưu Hóa Peroxide

Cơ chế phản ứng:

Chất lưu hóa Peroxide có chứa tác nhân lưu hóa Peroxide hữu cơ, thường là 40 đến 65% hàm lượng. Ở nhiệt độ thích hợp, các Peroxide hữu cơ sẽ phản ứng với mạch của Silicone để tạo ra các gốc tự do và giúp cho quá trình nối mạch xảy ra dễ dàng. Kết thúc quá trình phản ứng sẽ tạo ra mạch silicone đàn hồi ở dạng 3 chiều trong không gian.

Ưu điểm:

 • An toàn, dễ sử dụng, dễ gia công.
 • Sản phẩm không bị lưu hóa sớm khi tồn trữ.
 • Cách điện tốt, chịu nhiệt tốt, không làm biến màu hỗn hợp cao su.

Sản phẩm:

Hiện tại có hai loại chất lưu hóa Peroxide sử dụng cho cao su silicone ép đùn và cao su silicone ép khuôn.

 1. Chất lưu hóa Peroxide sử dụng cho cao su silicone ép đùn:
 • Tên thương mại: Perkadox PD-50S-PS
 • Tên hóa học: Di(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide
 • Hàm lượng: 50% peroxide
 • Dạng: dạng paste, màu trắng ngà
 • Hàm lượng sử dụng: 1.3 đến 1.5 %
 • Nhiệt độ sử dụng: 120oC
 1. Chất lưu hóa Peroxide sử dụng cho cao su silicone ép khuôn:
 • Tên thương mại: Trigonox 101-45S-PS
 • Tên hóa học: 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
 • Hàm lượng: 45% peroxide
 • Dạng: dạng paste, màu trắng đục
 • Hàm lượng sử dụng: 0.5 đến 0.7%
 • Nhiệt độ sử dụng: 170oC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone                                           

 Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved