Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone

Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone

Quá trình lưu hóa cao su silicone cũng giống như các loại cao su khác, là quá trình phản ứng hóa học mà qua đó cao su chưa lưu hóa ở dạng mạch thẳng được nối mạch để tạo ra dạng mạch không gian ba chiều.

Ở trạng thái không gian ba chiều sẽ giúp cao su có tính đàn hồi và các cơ lý tính khác.

Quá trình lưu hóa cao su silicone còn được gọi là quá trình nối mạch (Crosslinking). Quá trình lưu hóa silicone được thực hiện bằng hai cách:

  • Lưu hóa bằng phản ứng gốc tự do, sử dụng tác nhân lưu hóa là Peroxide. Trên thị trường có nhiều loại chất lưu hóa hệ Peroxide, phổ biến là hai loại có tên thương mại là TrigonoxPerkadox.

Cơ chế của phản ứng gốc tự do, sử dụng Peroxide:

  • Lưu hóa bằng phản ứng cộng, sử dụng tác nhân lưu hóa là Pt. Chất lưu hóa hệ Pt thường được sản xuất ở hai thành phần: thành phần A có chứa chất xúc tác Pt có tên thương mại là SH0003B và thành phần B có chứa chất nối mạch có tên thương mại là SH0002A.

Cơ chế phản ứng cộng sử dụng Pt:

Tùy theo loại sản phẩm và ứng dụng của chúng, mà người ta sẽ chọn sử dụng chất lưu hóa Peroxide hay Platinum. Nhìn chung, sản phẩm lưu hóa bằng xúc tác Platinum có cơ lý tính cao, không độc hại do không sinh ra sản phẩm phụ. Tuy nhiên xúc tác lưu hóa Platinum có giá thành khá cao, thích hợp ứng dụng cho ngành y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

​ Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất chống tạo bọt cho cao su đùn : CaO                               

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved