Chất chống tạo bọt cho sản phẩm cao su ép đùn : CaO

Chất chống tạo bọt cho sản phẩm cao su ép đùn : CaO

CaO là chất rắn có dạng tinh thể màu trắng, có tính kiềm.

Như là một sản phẩm thương mại thì vôi sống có chứa lẫn cả magieoxit (MgO), silicoxit SiO2 và một lượng nhỏ nhôm oxit Al2O3 và các sắt (II) oxitFeO.

Ảnh: Chất chống tạo bọt CaO cho cao su đùn

Trong cao su kỹ thuật, CaO với vai trò là chất hút ẩm hiệu quả cho cao su trong sản phẩm ép đùn, giảm bọt khí bên trong của sản phẩm.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chất Lưu Hóa Peroxide                                           

​ Chất Lưu Hóa Platinum                                                 

​ Phụ gia chịu nhiệt   

 Phụ gia thoát khuôn                                             

 Màu cho nhựa Polyurethane và cao su Silicone   

 Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone      

 Phụ gia chống mốc trắng (anti-blooming)    

 Chất Lưu Hóa Cho Cao Su Silicone     

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved