Phòng lão MBZ

Phòng lão MBZ

Tên hoá học: Zinc salt of 2-mercaptobenzimidazole

Công thức cấu tạo:

Công thức phân tử: C14H10N4S2Zn
Trọng lượng phân tử: 363.77
Tính chất: Bột màu trắng. Không có mùi nhưng vị đắng.
Tỉ trọng: là 1.63
Tính chất tương tự như phòng lão MB.
Hòa tan trong rượu, acetone, ethanol, không hòa tan trong CCl4, benzene và nước. Khả năng lưu trữ ổn định tốt. Không độc.

Ảnh: Phòng lão MBZ

Ứng dụng: 
Chất chống oxy hoá, không nhuộm màu cho cao su thiên nhiên (NR), CR, SBR, NBR và EPDM ... Đặc biệt hiệu quả chống lão hóa nhiệt tốt khi kết hợp với phòng lão amine. Phòng lão MBZ không phù hợp đối với cao su cho thực phẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng lão 6PPD (4020)                                           ​ Phòng lão IPPD (4010)

 Phòng lão BHT                                                        ​ Phòng lão MB

 Phòng lão BLE                                                        ​ Phòng lão AW (ETMQ)

                                              

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved