Phòng lão MB

Phòng lão MB

Công thức phân tử: C7H6N2S

Công thức phân tử: C7H6N2S                                                                                                                                                     Trọng lượng phân tử:150.16
Tính chất: Bột màu trắng hoặc vàng nhạt. Không có mùi nhưng vị đắng.
Tỉ trọng: là 1.42
Hòa tan trong rượu, axeton, ethyl acetate, tan nhẹ trong ete dầu, CH2CI2, không hòa tan trong CCl4, benzen và nước. Khả năng lưu trữ ổn định tốt. Không độc.
Ứng dụng: 
Chất chống oxy hoá không nhuộm màu cho cao su thiên nhiên, CR, SBR, NBR và EPR ... Đặc biệt hiệu quả chống lão hóa nhiệt tốt khi kết hợp với phòng lão amine. Không phù hợp đối với cao su cho thực phẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng lão 6PPD (4020)                                          ​ Phòng lão IPPD (4010)

​ Phòng lão BHT                                                        ​Phòng lão AW (ETMQ)

​ Phòng lão BLE                                                        ​Phòng lão MBZ

                                          

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved