Phòng lão BHT (264/T501)

Phòng lão BHT (264/T501)

BHT (ButylatedHydroxytoluene)

Tên hóa học: 2,6-bis (1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol
Công thức phân tử: C15H24O
Công thức cấu tạo:

Tính chất: 
Tan trong benzen, toluen, cồn, acetone, cacbontetrachlorua, ethyl acetate và xăng. Không tan trong nước hoặc dung dịch nước pha loãng.

Ảnh: Phòng lão BHT

BHT là chất chống oxy hoá hiệu quả cao. BHT tan trong dầu tốt, không làm biến màu dầu.Thường được sử dụng cho: cao su, nhựa, chất dẻo, polyether polyols, dầu thực vật,dầu khoáng, nhiên liệu, keo dán, mực in, aliphatic and cyclicethers.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng lão 6PPD (4020)                                   ​ Phòng lão IPPD (4010)

​ Phòng lão AW (ETMQ)                                     Phòng lão MB

​ Phòng lão BLE                                                Phòng lão MBZ

                                  

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved