Phòng lão AW (ETMQ)

Phòng lão AW (ETMQ)

Không tan trong dầu ether, naphtha, benzene, carbon tetrachloride, alcohol, tan ít trong acetone, ethyl ether, không tan trong nước. Không độc, tuy nhiên, không bảo quản lâu được.

Thành phần chính AW là – ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2- dihydroquinoline hoặc ethoxylquinoline. Đây là một chất phòng lão đặc biệt dùng cho cao su thiên nhiên và cao su poly (butadiene-styrene). Nó cải thiện khả năng kháng ozone, chịu nhiệt, giảm ma sát và tính dẻo. Khả năng kháng lão hóa sẽ hiệu quả hơn khi phòng lão AW kết hợp với phòng lão H hoặc phòng lão IPPD (4010).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng lão 6PPD (4020)                                           ​ Phòng lão IPPD (4010)

​ Phòng lão BHT                                                        ​ Phòng lão MB

​ Phòng lão BLE                                                        ​ Phòng lão MBZ

 

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved