Phòng lão 6PPD (4020)

Phòng lão 6PPD (4020)

Hệ phòng lão Para – phenylene Diamine baogồm IPPD, 6PPD, 77PD, DTPD. Một trong những phòng lão tiêu biểu và sử dụng rộng rãi nhất là Para-phenylene Diamines là chất phòng lão 6PPD.

Tên hóa học: N-(1,3-DIMETHYLBUTYL)-N’- PHENYL-P-PHENYLENEDIAMINE 
Tên khác: 4020 
Công thức phân tử: C18H24N2

Công thức cấu tạo:

6PPD tinh khiết là chất rắn màu tím tối, và sẽ dần dần oxy hóa thành chất rắn màu nâu khi tiếp xúc với không khí. Sản phẩm công nghiệp 6PPD có dạng hạt màu nâu nhạt đến nâu đen, và từ từ sẽ bị nứt Khi nhiệt độ vượt quá 35-40℃.

Hòa tan trong xăng, benzen, axeton, ethyl acetate, methylbenzene, ethylalcohol và các dung môi hữu cơ khác, không tan trong nước.

Phòng lão 6PPD

6PPD là chất chống oxy hoá hiệu quả cao được sử dụng cho các sản phẩm cao su, độc tính thấp và lượng chiết dung môi thấp. Cũng được sử dụng làm chất ổn định trong cao su tổng hợp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều loại sản phẩm cao su.

Phòng lão 6PPD tạo ra kết quả tuyệt vời khi kết hợp với chất phòng lão khác để đảm bảo kháng nhiệt độ theo yêu cầu và hiệu quả cao đối với cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp cho các ứng dụng sản phẩm cao su trong ngành lốp xe, sản phẩm cao su kỹ thuật.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng lão AW (ETMQ)                                            ​ Phòng lão IPPD (4010)

 Phòng lão BHT                                                       ​ Phòng lão MB

​ Phòng lão BLE                                                       ​ Phòng lão MBZ

                                        

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved