Chất phòng lão cao su

Chất phòng lão cao su

Cao su cũng như các polymer khác, đặc biệt phân tử cao su chứa nhiều nối đôi, đây cũng là một trong những điểm nhạy cảm dễ bị tác động làm đứt vỡ mạch cao su gây lão hóa cao su.

Chính vì vậy trong quá trình gia công cũng như quá trình sử dụng cao su sẽ bị giảm cấp do tác động của yếu tố môi trường và điều kiện làm việc. Vậy sử dụng chất phòng lão cho cao su chủ yếu là dập gốc tự do sinh ra hoặc nối các gốc tự do lại với nhau.

Ảnh: Chất phòng lão cao su

Vai trò của chất phòng lão là gì?

  • Kháng các tác động của các yếu tố gây lão hóa.
  • Làm chậm quá trình tác động oxy lên cao su trong điểu kiện tồn trữ trì hoãn quá trình “chảy nhão” cao su.
  • Kháng quá trình xúc tác hay oxy hóa phân hủy cao su của các kim loại như Cu, Mn.
  • Cản trở quá trình hóa cứng, nứt bề mặt cao su trong điều kiện sử dụng.

Tuy nhiên,khi lựa chọn phòng lão phải luôn cân nhắc đến các yếu tố sau:

  • Phù hợp với loại cao su.
  • Có thể gây ra hiện tượng Blooming (phun sương).
  • Các chất phòng lão dễ bay hơi gây bọt khí trong cao su.
  • Tính độc hại.
  • Điều kiện gia công.
© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved