Chất phòng lão

Chất phòng lão

Lưu hóa là quá trình mà qua đó các chuỗi cao su được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học để tạo thành mạng lưới, làm thay đổi vật liệu cao su từ trạng thái chảy nhớt thành trạng thái rắn có sự đàn hồi và dai.

Lưu hóa cao su chỉ bằng lưu huỳnh là một quá trình rất chậm và không hiệu quả. Những hạn chế này đã được khắc phục bằng cách thêm vào chất xúc tiến và nó đã trở thành một phần của công thức lưu hóa cao su.

Ảnh: Chất phòng lão

Chất xúc tiến là chất có tác dụng tăng tốc độ lưu hóa cao su. Được sử dụng với một lượng nhỏ, có khả năng làm giảm thời gian và hạ nhiệt độ gia nhiệt, giảm tỷ lệ sử dụng chất lưu hóa và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm lưu hóa trong quá trình sử dụng sẽ bị lão hóa theo thời gian và tính chất cơ học sẽ giảm rất nhanh. Do đó phải sử dụng chất phòng lão cho cao su để đảm bảo làm chậm quá trình tác động oxy lên trong sử dụng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Phòng lão 6PPD (4020)                                           ​ Phòng lão IPPD (4010)

​ Phòng lão BHT                                                        ​ Phòng lão MB

​ Phòng lão BLE                                                        ​ Phòng lão MBZ

 Phòng lão AW (ETMQ)                                             ​ Chất phòng lão cao su

 

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved