Cao su Silicone kháng dầu

Cao su Silicone kháng dầu

Cao su silicone có khả năng chịu dầu vượt trội ở điều kiện nhiệt độ cao.

So với các loại cao su tổng hợp thì cao su nitrile (NBR) và cao su cloropren (CR) có khả năng chịu dầu tốt hơn cao su silicone trong khoảng nhiệt độ dưới 100oC, nhưng ở khoảng nhiệt độ cao hơn 100oC khả năng chịu dầu của cao su silicone lại tốt hơn.

Ngoài ra, cao su silicone có khả năng chống chịu rất tốt đối với dung môi và các hóa chất phân cực như aniline hay ancol cũng như các dung dịch axit, bazơ nồng độ thấp 10 - 15%.

Ảnh: Sản phẩm Cao su Silicone kháng dầu

Tuy nhiên, cao su silicone bị trương nở trong các hợp chất hữu cơ không cực như benzen, toluen và dầu hỏa. Bên cạnh đó, cao su silicone cũng bị tác động bởi các dung dịch axit và bazơ mạnh, gây ra sự mềm hóa và giảm độ bền của vật liệu. Do đó, không nên sử dụng cao su silicone trong các môi trường làm việc có tính axit hay bazơ có nồng độ cao.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cao su Silicone chịu nhiệt                                      Cao su Silicone ép đùn

 Cao su Silicone kháng xé cao                                Cao su Silicone ép khuôn

 Cao su Silicone chứa dầu                                      Cao su silicone HTV

 Cao su Silicone độ cứng thấp                             

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved