Cao Su Silicone Chứa Dầu

Cao Su Silicone Chứa Dầu

Mô tả chung: 

Sản phẩm silicone chứa dầu có đặc điểm sẽ phóng thích ra bề mặt một lượng nhỏ dầu sau khi lưu hóa. Điều này giúp hỗ trợ cho tính năng dễ lắp đặt và tăng khả năng chống thấm nước của sản phẩm. Sản phẩm silicone chứa dầu dễ dàng gia công bằng các công nghệ ép khuôn, bơm tiêm, ép chuyển (Transfer molding) và cán tấm (calendering).

Ảnh: Cao su Silicone chứa dầu

Tính chất:
- Khả năng chịu nhiệt và chịu dầu.
- Gia công: có thể sản xuất bằng công nghệ ép khuôn, bơm tiêm, ép chuyển và cán tấm.
- Độ cứng: từ 30 đến 60 shore A
Ứng dụng:  
- Ứng dụng trong công nghiệp tự động: các sản phẩm đệm làm kín, vòng làm kín, o-ring.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cao su Silicone chịu nhiệt                                         Cao su Silicone ép đùn

 Cao su Silicone kháng dầu                                        Cao su Silicone ép khuôn

 Cao su Silicone kháng xé cao                                   Cao su silicone HTV

 Cao su Silicone độ cứng thấp                                    

© Copyright 2017 tchemgroup.com, All rights reserved