Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH:

Tạo nên chuỗi giá trị

 • Tạo thành chuỗi giá trị cho các bên liên quan gồm: khách hàng, nhân viên, các đối tác là nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà cung ứng dịch vụ.
 • Cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ và Giải Pháp ưu việt cho khách hàng, giúp khách hàng nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng thương hiệu.
 • Tập trung vào những giải pháp kinh doanh đảm bảo tính an toàn cho con người và nơi sản xuất tại nhà máy của khách hàng. Chú trọng những sản phẩm mang tính thân thiện và bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Định vị nhà cung cấp trở thành người dẫn đầu thị trường trong khu vực mà chúng tôi đảm nhiệm.
 • Xây dựng môi trường làm việc để doanh nghiệp trở thành nơi nhân viên phát huy tối đa năng lực bản thân, yêu thích công việc và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Chúng tôi quyết tâm tạo nên sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của nhân viên và cộng đồng xung quanh, nhằm mang lại giá trị hướng đến sự phồn vinh.
 • Gia tăng giá trị của cổ đông bằng sự tăng trưởng về mặt tài chính của công ty một cách ổn định và bền vững.

TẦM NHÌN: 

Trở thành nhà cung cấp dẫn đầu trong ngành Polymer tại khu vực Châu Á.

 • Là đối tác tốt nhất cho nhà cung cấp.
 • Là lựa chọn số 1 của khách hàng.
 • Là doanh nghiệp Việt có môi trường làm việc tuyệt vời nhất cho đội ngũ nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Mang lại niềm tin, sự tín nhiệm cho khách hàng, đối tác và nhân viên.
Sự Tín Nhiệm được chúng tôi cam kết xây dựng trên 7 tiêu chí: có năng lực, tính trung thực, sự công bằng, tính trách nhiệm, sự hữu ích, lòng nhân văn và sự ổn định.

 • Có năng lực: Chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân sự giàu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, để khách hàng luôn cảm thấy yên tâm và tin cậy khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Tchem.
 • Sự công bằng: Chúng tôi xem trọng tính cạnh tranh lành mạnh và góp phần tạo nên môi trường kinh doanh công bằng cho tất cả các đối tác có liên quan.
 • Tính trung thực: Chúng tôi duy trì tính trung thực trong mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như với tất cả các đối tác và khách hàng.
 • Tính trách nhiệm: Chúng tôi luôn cố gắng làm đúng và chịu trách nhiệm cho mọi hành động và quyết định của mình.
 • Sự hữu ích: Bằng việc kinh doanh chân chính, chúng tôi tạo nên giá trị (create value). Trên hết, chúng tôi chia sẻ giá trị và tạo nên lợi ích cho khách hàng, đối tác kinh doanh, đội ngũ nhân viên, các cổ đông, và cộng đồng xung quanh, nhằm đem lại sự thay đổi tích cực và hướng đến sự phồn vinh.
 • Lòng nhân văn: Chúng tôi theo đuổi các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh, đề cao bản sắc văn hoá Việt, nhằm định hướng doanh nghiệp phát triển bền vững theo những chuẩn mực và giá trị của lòng nhân văn.
 • Sự ổn định: Chúng tôi quyết tâm mang đến sự ổn định về chất lượng hàng hoá – dịch vụ cho khách hàng, cải tiến liên tục để chất lượng ngày càng tốt hơn và mang lại sự yên tâm cho khách hàng.