Tại sao chọn TCHEM

Nhân sự ở TCHEM được tham gia nhiều khoá huấn luyện nội bộ và từ các chuyên gia nước ngoài. Để rèn luyện kỹ năng sống cho nhân viên, công ty thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, các hội thảo chuyên môn dành cho sinh viên các trường Bách Khoa, Kinh Tế, Ngoại Thương, và hội thảo chuyên ngành tại Hiệp Hội Cao Su Nhựa.

Hằng năm, TCHEM mở ra nhiều cơ hội thực tập cho sinh viên năm cuối, được hướng dẫn bởi các Quản lý cấp trung, từ việc lên kế hoạch, triển khai, giám sát quá trình thực tập… mang tính chuyên nghiệp và có tính trách nhiệm cao.

Văn hoá của TCHEM GROUP tại Việt Nam là xây dựng Doanh Nghiệp Việt có được môi trường làm việc tuyệt vời nhất.