Liên hệ

Văn phòng

CÔNG TY TNHH TCHEM VIỆT NAM
Block E, Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Thông tin liên hệ
Email: info@tchem.com.vn
Phone: +84 28 6258 0586
Fax: +84 28 6258 0486

TCHEM PTE. LTD
10 Anson Road #25-07 International Plaza, Singapore (079903)

Thông tin liên hệ
Email: info@tchem.com.vn
Phone: +84 28 6258 0586
Fax: +84 28 6258 0486

TCHEM PTE. LTD
10 Anson Road #25-07 International Plaza, Singapore (079903)

Thông tin liên hệ
Email: info@tchem.com.vn
Phone: +84 28 6258 0586
Fax: +84 28 6258 0486